Dozator za testiranje hlora koji olakšava testiranje vode na hlor.

Testovi za detekciju koliforma i E.coli u uzorcima vode za piće kao i uzorcima drugih voda

Detektuje E.coli i koliforme istovremeno za 18 časova. Rezultat testa je konačan. Konfirmacije nisu potrebne.

Jednostavan, brz i tačan metod za detekciju enterokoka u uzorcima vode za piće

Mikrobiologija vode / kontrola kvaliteta