Upotreba: Terenski testovi za određivanje nivoa rezidua slobodnog hlora kao i rezidua ukupnog hlora u uzorcima vode. Namenjen za upotrebu sa kolorimetrima (kockicama, točkićima) koji nisu proizvedeni od strane IDEXX-a.

Rok upotrebe: Jedna godina od datuma proizvodnje. Šest meseci od otvaranja

Formati veličine uzorka: 5 ml i 10 ml.