IDEXX SNAP i Pet Side testovi

Briga o pacijentima sa učinkovitim i pouzdanim rezultatima

SNAP testovi imaju „ELISA“ tehnologiju, dokazano superiorna za dijagnostičku senzitivnost i specifičnost.

 

Kontaktirajte nas

Detekcija infekcije srčanog crva Angiostrongylus Vasorum

Jedini PETSIDE test za kontrolu šest vektorski prenosivih bolesti

Jedini test napravljen da meri nivo pseće lipaze specifične za pankreas

Identifikujte mačke sa povećanim rizikom za srčana oboljenja

Mačja virusna imunodeficijencija / Mačja leukemija

Procenite zdravlje pankreasa kod mačaka za par minuta

Za detekciju đardije, koristite prvi odobreni test za ljubimce za detekciju đardije u fekalnim uzorcima

Otkrijte i proverite infekciju srčanog crva čak i u slučajevima niskog stepena infekcije

Lišmanija test koji daje rezultate u vašoj ambulanti za samo 6 minuta

Rano detektujte parvo virus kod pasa i počnite terapiju na vreme