SNAP Parvo test

Rano detektujte parvo virus kod pasa i počnite terapiju na vreme

Koristite prvi odobreni test od strane USDA (Američki departman za poljoprivredu) za detekciju psećeg parvo virusa, koji ne reaguje sa modifikovanim LIVE VACCINES. Sprečite širenje ove opasne i visoko zarazne bolesti.

Kontaktirajte nas