IDEXX

Kompanija IDEXX je svetski lider  u sledećim oblastima:

  • Mikrobiologija vode
  • Kontrola kvaliteta mleka
  • Veterinarska dijagnostika
  • ELISA dijagnostika zaraznih bolesti domaćih životinja

IDEXX metoda za određivanje broja E.coli i koliforma u vodi za piće Colilert-18/Quanti-Tray je zvanična ISO 9308-2 metoda. Kontrola mikrobiološkog kvaliteta vode se u svetu sve više oslanja  IDEXX reagense Colilert-18 (E.coli i koliformi) i Entelolert (fekalne enterokoke) nego na  ostale metode .

IDEXX SNAP testovi za kontrolu prisustva antibiotika u mleku su prva barijera  otkupnih stanica i mlekara u borbi za proizvodnju zdravog mleka. Robustni SNAP testovi se  koriste u labaratorijama kao i na terenu; kamionima,farmama, štalama .

Veterinari širom sveta sa zadovoljstvom koriste IDEXX laboratorijske instrumente, ELISA testove i dijagnostičke usluge.

Pouzdani IDEXX  ELISA testovi čine  okosnicu mnogih programa monitoringa i eradikacije zaraznih bolesti domaćih životinja. Planiranje programa vakcinacije u živinarstvu je nezamislivo bez IDEXX ELISA kitova.

Preduzeće VSI doo je ekskluzivni distributer kompanije IDEXX za područje Srbije i Crne Gore.