SNAP Giardia

Testirajte svakog psa i mačku sa svakom fekalnom /obradom/workup/

Za detekciju đardije, koristite prvi odobreni test za ljubimce za detekciju đardije u fekalnim uzorcima. Poboljšajte preciznost svake fekalne analize uvođenjem ELISA Giardia antigen testa pored fekalne flotacije.

Kontaktirajte nas