Enterolert-E

Kategorija:

ENTEROLERT PITANJA I ODGOVORI

Za koje uzroke mogu da koristim Enterolert-E?
Enterolert-E je posebno razvijen za upotrebu u Evropi na uzorcima površinskih voda, rekreativnih voda, bazena, rečnih tokova, morske vode itd . U skladu je sa EU Bathing Water Directive standard method, ISO 7899-1.
Kako Enterolert DW funkcioniše?
Enterolert-DW je dizajniran da detektuje bakterije Enterococcus spp u uzorcima vode za piće. Zasniva se na IDEXX-ovoj patentiranoj Tehnologiji definisanog supstrata (Defined Substrate Technology® (DST®)). Enterolert-DW koristi ortho-nitrophenyl-ß-D-glucoside kao nutrijent indikator I inkorporiše specifično dizajniranu plavu pozadinsku boju u svojoj formulaciji. Kada se enzimski supstrat metaboliše od strane enetrokoka uzorak se pretvori od plavog u zeleno indicirajući pozitivnu reakciju. Bilo koja promena originalne boje ka zelenoj se smatra pozitivnim rezultatom. Za očitavanje rezultata se ne koristi UV lampa.
Kako Enterolert 250 funkcioniše?
Enterolert 250 je dizajniran da detektuje bakterije Enterococcus species u uzorcima flaširane vode. Zasniva se na IDEXX-ovoj patentiranoj Tehnologiji definisanog supstrata (Defined Substrate Technology® (DST®)). Enterolert 250 koristi ortho-nitrophenyl-ß-D-glucoside kao nutrijent indikator i inkorporiše specifično dizajniranu plavu pozadinsku boju u svojoj formulaciji. Kada se enzimski supstrat metaboliše od strane enterokoka uzorak se pretvori od plavog u zeleno indicirajući pozitivnu reakciju. Bilo koja promena originalne boje ka zelenoj se smatra pozitivnim rezultatom. Za očitavanje rezultata se ne koristi UV lampa. Enterolert 250 detektuje 1 enterokoku u uzroku od 250 ml flaširane vode za 24 časa.
Koje enterokoke Enterolert-E može da detektuje?
Neke od enterokoka koje Enterolert-E detektuje: Enterococcus faecium Enterococcus faecalis Enterococcus avium Enterococcus durans Enterococcus gallinarum Enterococcus casseliflavis
Koje enterokoke Enterolert-DW može da detektuje?
Neke od enterokoka koje Enterolert DW detektuje: Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus hirae Enterococcus gallinarum Enterococcus casseliflavus Enterococcus durans Enterococcus avium
Koje enterokoke Enterolert 250 može da detektuje?
Neke od enterokoka koje Enterolert 250 detektuje: Enterococcus faecium Enterococcus hirae Enterococcus gallinarum Enterococcus casseliflavus Enterococcus durans Enterococcus avium
Koji je limit detekcije Enterolerta-E?
Enterolert-E detektuje 1 enterokok na 100 ml.
Koji je limit detekcije Enterolerta-DW?
Enterolert-DW detektuje 1 enterokok na 100 ml.
Koji je limit detekcije Enterolerta 250?
Enterolert 250 detektuje 1 enterokok na 250 ml.
Koliki je rok upotrebe Enterolerta-E i Enterolerta-DW?
Rok upotrebe Enterolerta-E i Enterolerta DW je 12 meseci od datuma proizvodnje.
Koliki je rok upotrebe Enterolerta 250?
Rok upotrebe Enterolerta 250 je 9 meseci od datuma proizvodnje.
Koji su preporučeni uslovi skladištenja za Enterolert testova?
Na temperaturi 2-30°C zaštićeno od svetlosti.
Kakve boje i konzistencije treba da bude prašak Enterolert testa?
Prašak treba da bude suv i slobodno tekući, braonkaste boje. Svaka dilema u vezi boje ili valjanosti praška treba da bude upućena IDEXX tehničkoj podršci.
Da li se mogu kvantifikovati rezultate Enterolerta-E i Enterolerta DW?
Da, Enterolert-E se može koristiti sa Quanti-Tray®, Quanti-Tray®/2000.
Da li se mogu kvantifikovati rezultati Enterolerta 250?
Ne. Enterolert 250 je namenjen za uzorke flaširanih voda.