Colilert testovi koriste Defined Substrate Technology (tehnologija definisanog supstrata DST) nutrijent indikatore ONPG i MUG za detekciju ukupnih koliforma i E. coli. Koliformi koriste enzim β-galaktozidazuda bi metabolizovali ONPG i promenili ga od bezbojnog u žuto.