Koliformi koriste enzim β-galaktozidazu  da bi metabolizovali ONPG i promenili ga od bezbojnog u žuto.