Kompanija IDEXX je objavila da je njihova metoda Colilert®-18/Quanti-Tray® test za detekciju ukupnih koliformi i Escherichia coli u vodi postao novi ISO standard ISO 9308-2:2012

Kompanija IDEXX iz SAD je objavila da je IDEXX metoda Colilert®-18/Quanti-Tray® Test za detekciju ukupnih koliformi i Escherichia coli u vodi postao novi ISO (International Organization for Standardization) standard ISO 9308-2:2012 i time je zamenio stari metod kolimetrije (ISO 9308-2:1990) koji više nije na snazi.

Ova promena, je rezultat standardne revizione procedure koja se odigrava svake tri godine, vođena je od strane ISO tehničkog komiteta ISO/TC 147 (kvalitet vode), podkomiteta SC 4 (mikrobiološke metode).

“ISO je zlatni standard kvaliteta širom sveta koji obezbeđuje da su proizvodi, servisi i procesi bezbedni i pouzdani kaže Dr Manja Blazer, PhD, Senior Government Affairs Manager, IDEXX Water. “Publikacijom metode kao ISO standarda, Colilert-18/Quanti-Tray metoda je dobila i dodatno globalno priznanje kao jednostavna, brza i tačna metoda detekcije koliforma i Escherichia coli u vodi.”

Colilert-18/Quanti-Tray je objavljen kao ISO 9308-2:2012 u junu 2012 i može se kupiti onlajn na iso.org. ISO 9308-2:2012 ISO 9308-2:2012 specificira metodu za enumeraciju Escherichia coli i koliformih bakterija u svim tipovima uzoraka vode uključujući onima koje sadrže značajan broj heterotrofnih bakterija kao određenu količinu rastvorenih materija. Metoda je zasnovana na rastu ciljnih organizama u tečnoj podlozi i MPN (Most Probable Number -MPN) kalkulaciji mikroorganizama. Na taj način se obezbeđuje tačan rezultat za samo 18 časova za koji nema potrebe za dodatne konfirmacije.

Dodatno, ISO 9308-2:2012 je prva ISO metoda za detekciju ukupnih koliforma/Escherichia coli koja koristi novu ISO definiciju koliforma/Escherichia coli (uvođenje β-galakatozidaze i β-glukuronidaze). Ovo je takođe prvi ISO standard za vodu za koji je validovan korišćenjem ISO TR 13843 uputstva za validaciju mikrobioloških metoda.